2015

W H E R E I N D U S T R Y M E E T S A C A D E M I A

NEWS 2015

December

Brodic presented December 1st, 2015, his Licentiate thesis with the title “Multicomponent digital-based seismic landstreamer for urban underground infrastructure planning”.

 

Suman Mehta presented December 2nd, 2015, his Licentiate thesis with the title “Boat-towed RMT for urban underground infrastructure planning, Stockholm Bypass (Förbifart) case study”.

 

25-26th of March

 

Nätverket Renare Mark arrangerade vårmöte på Arlanda med temat ”Ramar för arbetet med förorenade områden – miljömål, politik, lagstiftning, samverkan och nya tekniker” som lockade över 400 deltagare. TRUST 2.1 höll två föredrag under konferensen, Torleif Dahlin med ”DCIP (Resistivitet och Inducerad Polarisation) för kartläggning av förorenad mark och avfall” samt Charlotte Sparrenbom och Sofia Åkesson om ”Stimulerad reduktiv dekolorering identifierad med inducerad polarisation – en ny möjlighet för övervakning av in-situ sanering av klorerade lösningsmedel?” Delar av resultatet från Kv Renen i Varberg presenterades på en poster.

 

February

Alireza Malehmir, is giving a keynote talk about project 2.2 and its urban aspects at the ASEG, Australian version of Society of Exploration Geophysicists which will be held in Perth.

Read more here