2.1 Publikationer

2.1 Geoelectric mapping as a tool for preinvestigation for underground infrastructure facilities in urban environment

 

 

 

Publications

 

Conference publications

 

Sparrenbom J, Åkesson S., Hagerberg D, Johansson S, Dahlin T & Holmstrand H (2015) Delimitation and monitoring of pollutants with direct current induced polarization - a new opportunity. Procs. Grundvattendagarna, 13-14 October 2015, Gothenburg.

 

Johansson S., Sparrenbom C. & Dahlin T. (2015) Identification of Possible Weakness Zones in Limestone Bedrock by Resistivity and Induced Polarization, Procs. Near Surface Geoscience 2015, 6-10 September 2015, Torino, Italy, 5p.

 

Olsson P.-I., Fiandaca G., Dahlin T., & Auken E. (2015) Impact of Time-domain IP Pulse Length on Measured Data and Inverted Models, Procs. Near Surface Geoscience 2015, 6-10 September 2015, Torino, Italy, 5p.

 

Rezvani A.., Dahlin T., Olsson P.-I., Fiandaca G. & Ahnfelt P. (2015) Spectral Time Domain IP - Factors Affecting Data Information Content and Applicability to Geological Characterization, Procs. Near Surface Geoscience 2015, 6-10 September 2015, Torino, Italy, 5p.

 

Sparrenbom C, Åkesson S, Hagerberg D, Johansson S & Dahlin T (2015) Stimulated reductive dechlorination identified with induced polarization - a new opportunity to monitor in situ remediation of chlorinated solvents? Procs. AquaConsoil, Copenhagen 2015.

 

Sparrenbom C, Åkesson S, Hagerberg D, Johansson S & Dahlin, T (2015) Stimulerad reduktiv deklorering identifierad med inducerad polarisation – en ny möjlighet för övervakning av in‐situ sanering av klorerade lösningsmedel?” Renare marks årsmöte 2015 , Arlanda, Stockholm.

 

Hagerberg D, Johansson S, Svensson M, Sparrenbom C, Rosqvist H & Dahlin T (2014) Detection of degradation zones in a groundwater plume of chlorinated hydrocarbons using resistivity and TDIP. Procs. Nordrocs, Stockholm.

 

Johansson S., Fiandaca G. & Dahlin T. (2014) Field Application of Resistivity and Spectral Time Domain IP to Investigate Geoelectrical Signatures of Free-phase PCE, Procs. Near Surface Geoscience 2014, 14 - 18 September 2014, Athens, Greece, 5p.

 

Olsson P.-I., Dahlin T., Fiandaca G. & Auken E. (2014) Measuring Time Domain Spectral IP in the Ontime – Decreasing Acquisition Time and Increasing Signal-to-noise Ratio, Procs. Near Surface Geoscience 2014, 14 - 18 September 2014, Athens, Greece, 5p.

 

Dahlin T., Loke M.H., Siikanen J. & Höök M. (2014) Underwater ERT Survey for Site Investigation for a New Line for Stockholm Metro, Procs. Near Surface Geoscience 2014, 14 - 18 September 2014, Athens, Greece, 5p.

 

Tassis G.A., Tsourlos P.I., Rønning J.S. & Dahlin T. (2014) Detection and Characterization of Fracture Zones in Bedrock - Possibilities and Limitations Procs. Near Surface Geoscience 2014, 14 - 18 September 2014, Athens, Greece, 5p.

 

Dahlin T. (2014) Factors affecting time domain IP data quality, Procs. 3rd International Workshop on Induced Polarization, 6 – 9 April 2014, Oléron Island, France.

 

Dahlin T. & Auken E. (2014) An overview of time domain induced polarisation for characterisation of underground structures and point source contaminations – large research projects in Denmark and Sweden, Procs. 3rd International Workshop on Induced Polarization, 6 – 9 April 2014, Oléron Island, France.

 

Olsson P.-I., Dahlin T, Auken E., & Fiandaca G. (2014) Optimising the acquisition time for time domain spectral IP by measuring during the on-time, Procs. 3rd International Workshop on Induced Polarization, 6 – 9 April 2014, Oléron Island, France.

 

Johansson S., Olsson P.-I., Lumetzberger M., Dahlin T, Hagerberg D., Rosqvist H. & Sparrenbom C. (2014) Delineation of a free phase chlorinated hydrocarbon plume with resistivity and TDIP, Procs. 3rd International Workshop on Induced Polarization, 6 – 9 April 2014, Oléron Island, France.

 

Scheibz J., Bazin S., Pfaffhuber A., Fiandaca G., Dahlin T., Cappelen P. & Zadorozhnaya V. (2014) Integrating ERT & IP measurements with traditional environmental sampling – ambiguity reduced or increased? A DNAPL case study from Norway, Procs. 3rd International Workshop on Induced Polarization, 6 – 9 April 2014, Oléron Island, France.

 

Dahlin T., Loke M.H., Siikanen J., Höök M. (2014) Underwater ERT Survey for Site Investigation for a New Line for Stockholm Metro, in Procs. 31st Nordic Geological Winter Meeting, Lund, Sweden, 8-10 January 2014.

 

Tassis G., Tsourlos P., Rønning J.S., Dahlin T. (2014) Marine ERT modelling for the detection of fracture zones, in Procs. 31st Nordic Geological Winter Meeting, Lund, Sweden, 8-10 January 2014.

 

Dahlin T, Rosqvist H, Sparrenbom C, Svensson M., Auken E., Bastani M., Moberg, J (2014) Geoelectrical Imaging for Pre-investigation for Urban Underground Infrastructure, in Procs. 31st Nordic Geological Winter Meeting, Lund, Sweden, 8-10 January 2014.

 

Sparrenbom C., Dahlin T., Rosqvist H., Svensson3 M., Auken E., Bastani M. & Moberg J. (2013) Geoelectrical Imaging for Site Investigation of Urban Underground Infrastructure – a TRUST–project, Procs. Grundvattendagar, Lund, 16–17 oktober 2013, SGU, Uppsala. 2p.

 

Dahlin T., Dalsegg E. & Sandström T. (2013) Data Quality Quantification for Time Domain IP Data Acquired along a Planned Tunnel near Oslo, Norway, in Procs. Near Surface Geoscience 2013, Bochum, Germany, 9-11 September, 4p.

 

Johansson S., Sparrenbom C. & Dahlin T. (2015) Identification of Possible Weakness Zones in Limestone Bedrock by Resistivity and Induced Polarization, Procs. Near Surface Geoscience 2015, 6-10 September 2015, Torino, Italy, 5p.

 

Olsson P.-I., Fiandaca G., Dahlin T., & Auken E. (2015) Impact of Time-domain IP Pulse Length on Measured Data and Inverted Models, Procs. Near Surface Geoscience 2015, 6-10 September 2015, Torino, Italy, 5p.

 

Rezvani A., Dahlin T., Olsson P.-I., Fiandaca G. & Ahnfelt P. (2015) Spectral Time Domain IP - Factors Affecting Data Information Content and Applicability to Geological Characterization, Procs. Near Surface Geoscience 2015, 6-10 September 2015, Torino, Italy, 5p.

 

Near Surface Geosciences, Athens 14-18 September, 2014

Johansson S, Fiandaca G & Dahlin T (2014) Field Application of Resistivity and Spectral Time Domain IP to Investigate Geoelectrical Signatures of Free-phase PCE, Procs. Near Surface Geoscience 2014, 14 - 18 September 2014, Athens, Greece, 5p.

 

Olsson P.-I., Dahlin T., Fiandaca G. & Auken E. (2014) Measuring Time Domain Spectral IP in the Ontime – Decreasing Acquisition Time and Increasing Signal-to-noise Ratio of Free-phase PCE. Near Surface Geoscience 2014, 14 - 18 September 2014, Athens, Greece, 5p.

 

Dahlin T., Loke M.H., Siikanen J. & Höök M. (2014) Underwater ERT Survey for Site Investigation for a New Line for Stockholm Metro, Procs. Near Surface Geoscience 2014, 14 - 18 September 2014, Athens, Greece, 5p.

 

Artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter

 

Dahlin T & Loke M.H. (2015) Negative Apparent Chargeability in Time-domain Induced Polarisation Data, Journal of Applied Geophysics, 123, 322–332.

 

Johansson S., Fiandaca G. & Dahlin T (2015) Observed and conceptual influence of non-aqueous phase liquids on spectral induced polarization parameters, Journal of Applied Geophysics,123, 295-309.

 

Olsson P.-I., Dahlin T., Fiandaca G. & Auken E. (2015) Measuring time domain spectral induced polarization in the on-time – decreasing the acquisition time and increasing the signal levels, Journal of Applied Geophysics, 123, 316-321.

 

Vetenskapliga artiklar

 

Sparrenbom et al_Renen 2016

 

Johansson S., Fiandaca G. and Dahlin T (2015) Observed and conceptual influence of non-aqueous phase liquids on spectral induced polarization parameters, Journal of Applied Geophysics,123, 295-309.

 

Olsson P.-I., Dahlin T., Fiandaca G. and Auken E. (2015) Measuring time domain spectral induced polarization in the on-time – decreasing the acquisition time and increasing the signal levels, Journal of Applied Geophysics, 123, 316-321.

 

Dahlin T and Loke M.H. (2015) Negative Apparent Chargeability in Time-domain Induced Polarisation Data, Journal of Applied Geophysics, 123, 322–332.

 

Licentiates

 

Olsson P-I (2016) Optimization of time domain induced polarization data acquisition and spectral information content, Lic.Thesis, Engineering Geology, Lund University, ISRN LUTVDG/(TVTG-1035)/1-94/(2016), 94p.

 

Johansson S (2016) From microstructure to subsurface characterization - Spectral information from field scale time domain induced polarization, Lic.Thesis, Engineering Geology, Lund University, ISRN LUTVDG/(TVTG-1036)/1-97/(2016), 97p.

 

Master Thesis Projects

 

Jakobsson M. (2016) Integrering av geofysiska metoder i miljötekniska markundersökningar - En litteratur- och intervjustudie om dess styrkor och svagheter

 

Nordlander H (2015) Grundvattenmodellering av kv Färgaren i Kristianstad - Simuleringar i MIKE SHE baserade på två uttagsscenarier och olika hydrogeologiska förutsättningar, MSc Thesis, Engineering Geology, Lund University.

 

Rezvani A (2015) Spectral Time Domain Induced Polarization - Factors Affecting Spectral Data Information Content and Applicability to Geological Characterization, MSc Thesis, Geology Dept., Lund University.

 

Fennvik E. (2015) Resistivitet- och IP-mätningar vid Äspö Hard Rock Laboratory, BSc Thesis, Geology Dept., Lund University.

 

Sandström J (2014) Lösningsmedel, grundvattenkemi och geofysiska signaler - Ett relationsproblem i Kv. Färgaren, BSc Thesis, Geology Dept., Lund University.

 

Lumetzberger M.(2014) 3-D and 2-D resistivity and IP mapping of geology and chlorinated aliphatics at Färgaren 3, Kristianstad, MSc Thesis, Faculty of Science, University of Copenhagen.

 

Fennvik E., Resistivitet- och IPmätningar vid Äspö Hard Rock Laboratory

 

 

Konferensbidrag

 

Near Surface Geosciences, Turin, Italy, 6-10 September 2015:

Per-Ivar Olsson, NS 2015 Extended Abstract

 

Near Surface Geosciences, Athens 14-18 September, 2014 presenterades följande artiklar av TRUST 2.1:

 

Johansson S, Fiandaca G & Dahlin T., Field Application of Resistivity and Spectral Time Domain IP to Investigate Geoelectrical Signatures of Free-phase PCE, Procs. Near Surface Geoscience 2014, 14 - 18 September 2014, Athens, Greece, 5p.

 

 

Olsson P.-I., Dahlin T., Fiandaca G. & Auken E., Measuring Time Domain Spectral IP in the Ontime – Decreasing Acquisition Time and Increasing Signal-to-noise Ratio of Free-phase PCE, Procs. Near Surface Geoscience 2014, 14 - 18 September 2014, Athens, Greece, 5p.

 

Dahlin T., Loke M.H., Siikanen J. & Höök M., Underwater ERT Survey for Site Investigation for a New Line for Stockholm Metro, Procs. Near Surface Geoscience 2014, 14 - 18 September 2014, Athens, Greece, 5p.

 

Läs mer här

 

3rd International Workshop on Induced Polarization - Oléron Island, France:

1. Integrating ERT and IP measurements with traditional environmental sampling

– ambiguity reduced or increased? A DNAPL case study from Norway

2. Optimizing the acquisition time for time domain spectral IP by measuring during the on-time

3. Delineation of a free phase chlorinated hydrocarbon plume with resistivity and TDIP

4. An overview of time domain induced polarisation for characterisation of underground

structures and point source contaminations – large research projects in Denmark and Sweden

5. Factors affecting time domain IP data quality

 

Läs mer här

 

Nordrocs 2014:

Hagerberg D.; Detection of degradation zones in a grondwater plume of chlorinated hydrocarbons using resistivity and tdip

 

Övriga publikationer

 

Svensson M, Johansson S, Dahlin T, Malemir A och Ask M (20015) GeoBIM - Optimalt utnyttjande av geotekniken i stora infrastrukturprojekt, Bygg & Teknik, 1/15, 40-42.

 

Presentationer

 

3rd International Workshop on Induced Polarization, Oléron Island, France

Sara Johansson, Delineation of a free phase chlorinated hydrocarbon plume with resistivity and TDIP

 

Läs mer här

 

Grundvattendagarna i Lund, 16 oktober

Sparrenbom, TRUST - Transparent Underground Structure

 

Near Surface Geophysics 2014

Per-Ivar Olsson, Torleif Dahlin, Gianluca Fiandaca & Esben Auken, Measuring time domain spectral IP in the on-time –decreasing acquisition time and increasing signal-to-noise ratio

W H E R E I N D U S T R Y M E E T S A C A D E M I A