Organization

ORGANIZATION

 

W H E R E I N D U S T R Y M E E T S A C A D E M I A

Project management:

 

Maria Ask,

Professor of Applied Geology, LTU

Mats Svensson,

PhD Geotechnics/Geophysics – Tyréns AB

Håkan Rosqvist

PhD Lund University/Tyréns AB

 

 

 

Sub project managers:

>

Thomas Olofsson

Professor

Institutionen för samhälls-byggnad och naturresurser

Luleå Tekniska Universitet

 

Projektledare för 3.1

<

Stefan Larsson

Professor Soil and Rock Mechanics, KTH, Stockholm

 

Projektledare för 4.1

<

Maria Ask

Professor of Applied Geology, LTU

 

Projektledare för 1 & 2.3

>

Alireza Malehmir

Professor of Applied geophysics, Uppsala University

 

Projektledare för 2.2

>

Fredrik Johansson

Bitr. lektor

Soil and Rock Mechanics

KTH

 

Projektledare för 3.2

<

Torleif Dahlin

Professor of Applies Geophysics, Lund University

 

Projektledare för 2.1 & 4.2

I

Lars-Olof Ericsson

Bitr. professor

Avd Geologi och geoteknik

Chalmers Tekniska Högskola

 

Projektledare för 2.4

I

Almir Draganovic

Univ. lektor Institutionen för geovetenskaper, Geofysik

KTH

 

Projektledare för 3.3