Söker du efter ett behandlingshem för missbrukare?

Letar du efter ett behandlingshem för missbrukare? När det gäller behandling för missbrukare, så kan du vända dig till Bodafors för att få hjälp. Det oavsett om det är du själv som är i behov av hjälp eller har en anhörig som är det. Detta behandlingshem vänder sig främst till män över 18 år. Det med alla slags missbruksproblem oh/eller beteendestörningar. Detta behandlingshem kan även vårda enligt SoL, LVU, 27§ LVM.

Är du missbrukare i behov av ett behandlingshem?

Du som är en man över 18 år och har behov av ett behandlingshem för missbrukare, vänd dig till Bodafors. De verkar både som behandlingshem så väl som utslussningshem. I början av din behandling så kommer det att ske en personlighetsbedömning av dig samt att det även görs en kartläggning av tillgångar och brister. Det så att du ska kunna få rätt sorts hjälp.

De som jobbar här de har många års erfarenhet av att vårda missbrukare. Allt sker utifrån den enskilda individen.

Få hjälp med dina problem

Oavsett om du har ett missbruk eller en neuropsykologisk funktionsnedsättning, eller båda delarna, så kan Bodafors vara en bra hjälp för din del. Hos dem kan du få rätt hjälp till ett bättre liv. Ett liv utan missbruk. På detta hem kan du bland annat få hjälp med att bygga upp ditt förtroende igen samt lära dig styra din ångest samt lära dig att ta avstånd från droger. Vill du veta mer om detta hem så har de en bra hemsida där du kan läsa mer.